64 dieu phat day 10 dieu

64 dieu phat day 10 dieu

Vì bạn đang sử dụng Chromebook, bạn không cần tải xuống Chrome. Nếu muốn các tính năng thử nghiệm, bạn có thể thay đổi kênh phát hành dành cho thiết.
Do TT Thích Nhật Từ giảng tại đây. Bạn nghĩ gì? ý nghĩ của bạn có giống chúng tôi? Nếu như bạn nghe 10 điều triết lý sống này trong một môi.
Tôi đọc được thư của một người mẹ gửi cho con trên một trang blog nói về 14 điều dạy của Đức Phật. Sau khi xem tôi thấy làm lạ, những điều này không thấy.